It's time for an update

You've been using your good friend IE for quite some time now. It has been a reliable companion for probably the last 20 years.

Unfortunately, due to technology constantly evolving, we would like to kindly ask you to update your browser to one of your liking from the ones listed below. This will ensure that you're going to have good time on our site. Actually, any site really.

Farewell, Internet Explorer.

Rosný bod

Rosný bod je teplota, pri ktorej para kondenzuje. V závislosti od použitého paliva je vo výfukových plynoch stále obsiahnuté rôzne množstvo tepelnej energie. Prostredníctvom ochladenej teploty spiatočky dosahuje kondenzačná technológia požadovaný rosný bod, vďaka ktorému je táto tepelná energia opäť využiteľná vo vykurovacom systéme.

Výhrevnosť udáva tepelnú energiu vykurovacieho systému pri úplnom spaľovaní vrátane spätného získavania tepla kondenzáciou spalín. Získaná tepelná energia predstavuje až 6 % výhrevnosti v prípade vykurovacieho oleja (rosný bod: 47 stupňov), až 9 % v prípade kvapalného plynu (rosný bod: 57 stupňov) a až 11 % v prípade zemného plynu (rosný bod: 57 stupňov).

Tento typ rekuperácie tepla je nielen šetrný k životnému prostrediu, ale znižuje aj náklady na vykurovanie, pretože energia by sa inak premrhala a nevyužila. Skondenzovaná nevyužitá para dokonca poškodzuje komín, pretože vedie k tzv. sadaniu. Pri využívaní tepelných čerpadiel na chladenie počas leta sa nesmie dosiahnuť rosný bod v obytných priestoroch, inak sa v miestnostiach tvorí kondenzát.

Späť na prehľad