It's time for an update

You've been using your good friend IE for quite some time now. It has been a reliable companion for probably the last 20 years.

Unfortunately, due to technology constantly evolving, we would like to kindly ask you to update your browser to one of your liking from the ones listed below. This will ensure that you're going to have good time on our site. Actually, any site really.

Farewell, Internet Explorer.

Sezónne COP pre tepelné čerpadlá

COP je skratka pre koeficient výkonnosti (Coefficient of Performance). Je to hodnota, ktorá poskytuje informácie o energetickej účinnosti tepelného čerpadla. Čím je hodnota COP vyššia, tým lepšie. Napríklad ak je hodnota COP 4,5, znamená to, že 1 kW elekrickej energie dokáže vyprodukovať až 4,5-krát viac kW tepla na vykurovanie.

Na výpočet SCOP (sezónneho koeficientu výkonnosti) sa energia dodaná vo forme elektrickej energie na prevádzku čerpadla a energia odovzdaná vo forme vykurovania - veľmi zjednodušene - uvedie do vzťahu počas jedného roka a zohľadní sa typ zdroja tepla, miestne podmienky a správanie používateľa. Možnými zdrojmi energie pre tepelné čerpadlá sú vzduch, pôda a podzemná voda.

COP je hodnota teoreticky vypočítaného koeficientu účinnosti (COP), sezónne COP prestavuje reálnejší obraz o účinnosti tepelného čerpadla v priebehu roka.

Späť na prehľad