It's time for an update

You've been using your good friend IE for quite some time now. It has been a reliable companion for probably the last 20 years.

Unfortunately, due to technology constantly evolving, we would like to kindly ask you to update your browser to one of your liking from the ones listed below. This will ensure that you're going to have good time on our site. Actually, any site really.

Farewell, Internet Explorer.

Skrutkový dopravník

Skrutkové dopravníky, nazývané tiež šnekové dopravníky, sú určené na dávkovanie a mechanicky prepravujú sypké materiály, zvyčajne drevné pelety, zo skladu do kotla. Na rozdiel od pneumatických nasávacích systémov, ktoré sú alternatívou, sú tichšie a lacnejšie. Skrutkové dopravníky sú vhodné na kratšie vzdialenosti do šiestich metrov, výškové rozdiely do 30 stupňov a s minimálnym ohýbaním.

Celý systém prepravy sypkých materiálov sa nazýva skrutkový dopravník. Skladá sa zo skrine, skrutkového dopravníka so závitom a skrutkovým hriadeľom, motora s hriadeľovou spojkou alebo reťazovým pohonom, ako aj vstupného a výstupného otvoru. Skrutkový dopravník prepravuje drevné pelety pomocou neustále sa otáčajúceho šnekového hriadeľa v potrubí zo skrine, v ktorej sú pelety uložené, do spaľovacej komory kotla vykurovacieho systému. Aby sa pelety automaticky posúvali, musí mať šikmú podlahu.

Späť na prehľad