It's time for an update

You've been using your good friend IE for quite some time now. It has been a reliable companion for probably the last 20 years.

Unfortunately, due to technology constantly evolving, we would like to kindly ask you to update your browser to one of your liking from the ones listed below. This will ensure that you're going to have good time on our site. Actually, any site really.

Farewell, Internet Explorer.

Solárna kvapalina

Solárna kvapalina je nosné médium pozostávajúce zo zmesi vody a propylénglykolu v solárnom okruhu solárneho systému. Iba v solárnych systémoch so vzduchovými kolektormi sa nepoužíva solárna kvapalina.

Solárna kvapalina sa ohrieva slnečnou energiou a prúdi cez solárne kolektory do zásobníka tepla, kde výmenníky tepla odovzdávajú energiu na vykurovanie a prípravu teplej vody. Ochladená solárna kvapalina prúdi späť do solárnych kolektorov a znova sa zohrieva.

Aby solárna kvapalina dobre prúdila, musí odolávať teplotám pod bodom mrazu a vysokým teplotám. Preto sa ako kvapalina do solárnych kolektorov začala používať zmes vody a glykolu so zmiešavacím pomerom približne 50 %, niekedy doplnená o ochranné prostriedky proti korózii. Zberná nádrž absorbuje výpary solárnej kvapaliny, aby chránila solárny systém, ak sa v dôsledku extrémne vysokých teplôt príliš zvýši tlak. V niektorých solárnych systémoch sa solárna kvapalina automaticky vypúšťa aj pri extrémne nízkych teplotách. Každoročné kontroly solárnej kvapaliny zabezpečujú správnu funkciu a ochranu. Ak sa solárna kvapalina zakalí, je čas na výmenu, ktorá sa zvyčajne uskutočňuje približne po piatich rokoch.

Späť na prehľad