It's time for an update

You've been using your good friend IE for quite some time now. It has been a reliable companion for probably the last 20 years.

Unfortunately, due to technology constantly evolving, we would like to kindly ask you to update your browser to one of your liking from the ones listed below. This will ensure that you're going to have good time on our site. Actually, any site really.

Farewell, Internet Explorer.

Solárne vykurovanie

Solárne vykurovanie, známe aj ako solárny systém, využíva ekologickú energiu slnka a premieňa ju na teplo na ohrev vody a v prípade kombinovaných zariadení aj na vykurovanie. Keďže slnečná energia nie je k dispozícii nepretržite počas celého roka, solárne vykurovacie systémy sa zvyčajne používajú na podporu primárneho zdroja tepla, ako je plynový kondenzačný kotol. Úspora nákladov na energiu je značná a zníženie spotreby fosílnej energie a emisií CO2 je podporované aj štátom. V prípade sezónne obývaných rekreačných domov sa dotácie neposkytujú, ale solárny ohrev môže postačovať ako jediný vykurovací systém a v kombinácii s fotovoltickým systémom na výrobu elektrickej energie umožňuje úplnú nezávislosť od dodávateľov energie.

Slnečné kolektory solárneho vykurovania na streche absorbujú slnečné žiarenie a ohrievajú tak solárnu kvapalinu, ktorá sa v nich nachádza. Solárna kvapalina odovzdáva teplo výmenníku tepla, ktorý ho odovzdáva do vyrovnávacieho zásobníka alebo v prípade kombinovaného solárneho vykurovacieho systému do kombinovaného zásobníka, z ktorého sa v prípade potreby potrubím ohrievajú radiátory a teplá voda.

Späť na prehľad