It's time for an update

You've been using your good friend IE for quite some time now. It has been a reliable companion for probably the last 20 years.

Unfortunately, due to technology constantly evolving, we would like to kindly ask you to update your browser to one of your liking from the ones listed below. This will ensure that you're going to have good time on our site. Actually, any site really.

Farewell, Internet Explorer.

Solárny kolektor

Slnečný kolektor je určený na výrobu slnečnej tepelnej energie. Vyrobené teplo sa používa na ohrev vody, vykurovanie alebo ako doplnok k inému vykurovaciemu systému.

Solárny kolektor sa zvyčajne inštaluje na strechu ako viditeľný plochý alebo trubicový kolektor. Okrem toho existujú aj iné typy solárnych kolektorov, ktoré nie sú až také bežné, ako napríklad vzduchový kolektor, ktorý využíva vzduch ako teplonosné médium, a hybridné kolektory, ktoré kombinujú fotovoltickú a solárnu tepelnú energiu.

V tepelne izolovaných slnečných kolektoroch sa slnečné absorbéry zahrievajú v dôsledku slnečného žiarenia a odovzdávajú teplo nosnému médiu, ktoré zvyčajne tvorí zmes vody a glykolu. Výmenník tepla využíva ohriate nosné médium na ohrev vykurovacej vody a v samostatnom vykurovacom okruhu na ohrev úžitkovej vody; tá sa potom čerpá buď okamžite do odberných miest, alebo do solárneho zásobníka na neskoršie použitie.

Späť na prehľad