It's time for an update

You've been using your good friend IE for quite some time now. It has been a reliable companion for probably the last 20 years.

Unfortunately, due to technology constantly evolving, we would like to kindly ask you to update your browser to one of your liking from the ones listed below. This will ensure that you're going to have good time on our site. Actually, any site really.

Farewell, Internet Explorer.

Solárny systém/ Solárna elektráreň

Solárne zariadenia, nazývané aj solárne energetické systémy, vyrábajú elektrinu alebo teplo zo slnečnej energie a často sa kombinujú s inými vykurovacími systémami, ako sú tepelné čerpadlá.

Fotovoltické systémy využívajú slnečné kolektory na streche, ktoré absorbujú slnečné lúče a následne ich premieňajú na elektrickú energiu. Tieto solárne systémy pozostávajú zo siete fotovoltických modulov obsahujúcich kremíkové solárne články. Atómy kremíka reagujú na slnečné žiarenie a migrujú medzi jednotlivými vrstvami. Vzniká jednosmerný prúd, ktorý sa pomocou meniča mení na elektrickú energiu pre domácnosť. Elektrická energia vyrobená týmto solárnym systémom sa buď okamžite použije, dodá do verejnej siete, alebo sa uskladní v zásobníku na neskoršie použitie.

Solárne systémy používané na výrobu tepla sa nazývajú solárne tepelné systémy. Tieto systémy premieňajú slnečnú energiu na teplo prostredníctvom série solárnych kolektorov, ktoré sú tiež namontované na streche a naplnené solárnou kvapalinou. Ohriata solárna kvapalina odvádza teplo cez výmenník tepla do akumulačnej nádrže, ktorá zásobuje vykurovací systém a teplú úžitkovú vodu. Akumulačné zásobníky v solárnych systémoch umožňujú aj neskoršie využitie.

Späť na prehľad