It's time for an update

You've been using your good friend IE for quite some time now. It has been a reliable companion for probably the last 20 years.

Unfortunately, due to technology constantly evolving, we would like to kindly ask you to update your browser to one of your liking from the ones listed below. This will ensure that you're going to have good time on our site. Actually, any site really.

Farewell, Internet Explorer.

Solárny zásobník

Aby sa dosiahla optimálna účinnosť solárnej energie a aby bolo možné túto energiu kedykoľvek čerpať, je potrebný solárny zásobník. Existujú solárne batérie na uskladnenie elektrickej energie vyrobenej fotovoltickými systémami a solárne zásobníky na uskladnenie tepelnej energie vyrobenej slnečným žiarením. Veľkosť solárneho zásobníka závisí od počtu osôb, ako aj od počtu a objemu odberných miest.

Solárne zásobníky používané na prípravu teplej vody a na vykurovanie sú vyrovnávacie zásobníky, ktoré uchovávajú ohriatu vodu v izolovaných nádržiach a odtiaľ zásobujú vykurovací systém alebo odberné miesta teplej vody. Ak by akumulované teplo vody už nepostačovalo, aktivuje sa solárne čerpadlo, ktoré prečerpáva teplo z rúrok solárnych kolektorov do solárneho zásobníka.

Solárne zásobníky elektickej energie sú veľké lítium-iónové batérie, ktoré sú k dispozícii v rôznych vyhotoveniach a ktoré majú systém správy batérie a regulátor nabíjania. Môžu sa používať v kombinácii s inými vykurovacími systémami, ako sú tepelné čerpadlá, na ich zásobovanie potrebnou elektrickou energiou.

Späť na prehľad