It's time for an update

You've been using your good friend IE for quite some time now. It has been a reliable companion for probably the last 20 years.

Unfortunately, due to technology constantly evolving, we would like to kindly ask you to update your browser to one of your liking from the ones listed below. This will ensure that you're going to have good time on our site. Actually, any site really.

Farewell, Internet Explorer.

Spätný ventil

Spätný ventil umožňuje prúdenie vody v potrubí, čerpadlách a armatúrach len jedným smerom a zabraňujú prípadnej zmene smeru prúdenia. Ak sa smer prúdenia obráti, automaticky sa uzavrú a opäť sa otvoria, keď je smer prúdenia správny. Týmto spôsobom spätné ventily zabraňujú vyprázdneniu potrubia a nádrží a spätnému toku v čerpadlách. Medzi príklady patria ventily, klapky, spätné ventily a gravitačné brzdy.

Pri zásobovaní pitnou vodou sa spätný ventil nachádza medzi vodným filtrom a vodomerom, aby sa zabránilo spätnému chodu vodomeru. Spätné ventily vyžadujú aj úžitkové zariadenia pred poistným ventilom na prívode studenej vody do zásobníka, aby sa do kvalitnejšej studenej vody nedostala horúca voda. Vo vykurovacej technike sa spätné ventily používajú na zabránenie vztlaku tepla a miešaniu vody v rôznych vykurovacích okruhoch.

Späť na prehľad