It's time for an update

You've been using your good friend IE for quite some time now. It has been a reliable companion for probably the last 20 years.

Unfortunately, due to technology constantly evolving, we would like to kindly ask you to update your browser to one of your liking from the ones listed below. This will ensure that you're going to have good time on our site. Actually, any site really.

Farewell, Internet Explorer.

Tepelné čerpadlo voda-voda

Tepelné čerpadlá voda-voda využívajú ako zdroj tepla tepelnú energiu uloženú v podzemnej vode. Spolu s ostatnými tepelnými čerpadlami patrí tepelné čerpadlo voda-voda k najmodernejším a najekologickejším vykurovacím systémom. V súčasnosti je spolu s tepelným čerpadlom zem-voda najúčinnejším tepelným čerpadlom. V kombinácii s fotovoltickým systémom na výrobu elektrickej energie na prevádzku čerpadla môže tepelné čerpadlo voda-voda fungovať klimaticky neutrálne, a preto sú tieto systémy podporované aj štátnymi dotáciami.

Tepelné čerpadlá voda-voda dokážu vykurovať, pripravovať teplú vodu a chladiť. Na ich prevádzku sú potrebné dva vrty, ktoré si vyžadujú povolenie: Sací vrt nasáva podzemnú vodu, ktorej teplo sa využije a ochladená voda sa odvádza do absorpčnej studne. Zachytené teplo podzemnej vody sa dostáva do výmenníka tepla, ktorý ho odovzdáva cirkulujúcemu chladivu. Chladivo sa zohrieva, odparuje a pary sa následne stláčajú v kompresore, čím sa ešte zvýši teplota. Cez ďalší výmenník tepla sa teplo odovzdáva do zásobníkov tepla na vykurovanie a prípravu teplej vody v domácnosti. Chladivo ešte stále v plynnom skupenstve sa dekomprimuje, skvapalňuje a dokáže opäť absorbovať teplo. Pri chladení je cyklus opačný. Nenáročné tepelné čerpadlá voda-voda nezaberajú v dome viac miesta ako chladnička a sú rovnako tiché.

Späť na prehľad