It's time for an update

You've been using your good friend IE for quite some time now. It has been a reliable companion for probably the last 20 years.

Unfortunately, due to technology constantly evolving, we would like to kindly ask you to update your browser to one of your liking from the ones listed below. This will ensure that you're going to have good time on our site. Actually, any site really.

Farewell, Internet Explorer.

Tepelné čerpadlo vzduch-voda

Tepelné čerpadlá vzduch-voda využívajú vonkajší vzduch ako prirodzený zdroj tepla. Ventilátor nasáva vonkajší vzduch a prirodzená tepelná energia tohto vzduchu, napríklad vo vonkajšej jednotke tepelného čerpadla, zohrieva chladivo a v dôsledku jeho extrémne nízkeho bodu varu sa chladivo v tepelnom čerpadle začne odparovať. Kompresor poháňaný elektrickou energiou potom stláča túto paru, a tým sa ešte zvýši jej teplota, a výmenník tepla potom môže využiť toto teplo na výrobu teplej vody na vykurovanie a použitie v domácnosti. Expanzný ventil zníži tlak, aby sa plyn opäť skvapalnil, a cyklus sa môže začať odznova. Tepelné čerpadlá vzduch-voda sú najčastejšie predávané tepelné čerpadlá, pretože sú najlacnejšie, nevyžadujú žiadne špeciálne povolenia, vyžadujú málo miesta a môžu sa inštalovať v interiéri aj exteriéri. Ich používanie je podporované štátnymi dotáciami a sú vhodné pre novostavby aj rekonštrukcie. Môžu sa používať ako samostatný vykurovací systém a zásobník teplej vody alebo ako doplnok k vykurovaniu plynom alebo iným zdrojom. Tepelné čerpadlá vzduch/voda nie sú tak energeticky účinné ako tepelné čerpadlá zem/voda alebo voda/voda, pretože okolitý vzduch podlieha výrazným teplotným výkyvom. Čím nižšia je teplota vzduchu, tým viac dodatočnej energie vo forme elektriny je potrebnej na pokrytie potreby tepla.

Späť na prehľad