It's time for an update

You've been using your good friend IE for quite some time now. It has been a reliable companion for probably the last 20 years.

Unfortunately, due to technology constantly evolving, we would like to kindly ask you to update your browser to one of your liking from the ones listed below. This will ensure that you're going to have good time on our site. Actually, any site really.

Farewell, Internet Explorer.

Tepelné čerpadlo zem-voda

Tepelné čerpadlá zem-voda patria k energeticky najúčinnejším a ekologickým vykurovacím systémom. Malé množstvo elektrickej energie, ktoré je potrebné na prevádzku systému, sa môže vyrábať napríklad klimaticky neutrálnym spôsobom pomocou fotovoltiky.

Tepelné čerpadlá zem-voda využívajú geotermálnu energiu, teda celoročné konštantné teplo zeme, ako prírodný zdroj energie. Chladivo sa zohreje a odparuje, para sa stláča kompresorom a cez výmenník tepla sa prenáša do vykurovacieho systému, ktorý ohrieva radiátory a teplú vodu v domácnosti. Zmes plynov sa potom dekomprimuje, skondenzuje a cyklus sa dokončí.

Tepelné čerpadlá zem-voda používajú buď geotermálne vrty (sondy), alebo geotermálne kolektory. Geotermálne vrty zaberajú veľmi málo miesta a sú najúčinnejšie, pretože čerpajú teplo hlboko pod zemou. Zemné vrty sú však pomerne nákladné a vyžadujú si povolenia. Inštalácia geotermálnych tepelných kolektorov však zvyčajne vyžaduje len ohlásenie a sú uložené v malej hĺbke, tesne pod hranicou mrazu, čo výrazne znižuje náklady na inštaláciu. Plocha potrebná na inštaláciu geotermálnych tepelných kolektorov je približne dvakrát väčšia ako vykurovaná plocha a táto plocha nesmie byť zastavaná.

Späť na prehľad