It's time for an update

You've been using your good friend IE for quite some time now. It has been a reliable companion for probably the last 20 years.

Unfortunately, due to technology constantly evolving, we would like to kindly ask you to update your browser to one of your liking from the ones listed below. This will ensure that you're going to have good time on our site. Actually, any site really.

Farewell, Internet Explorer.

Termostatický zmiešavací ventil

Termostatický zmiešavací ventil je centrálny zmiešavací systém, ktorý predovšetkým zabezpečuje ochranu užívateľov pred obarením na odberných miestach pitnej a úžitkovej vody. Okrem vodovodných batérií v kúpeľniach a kuchyniach sa termostatické zmiešavacie ventily používajú aj ako zmiešavacie prvky s minimálnou teplotou vo vykurovacích systémoch. Sú nevyhnutné z hľadiska bezpečnosti, najmä pri využívaní solárnej energie, kde sa môžu dosiahnuť veľmi vysoké teploty vody. V prospech používania termostatických zmiešavacích ventilov hovorí aj vyššia energetická účinnosť vďaka optimálnemu využívaniu teplôt zásobníka teplej vody.

Zmiešavacie ventily zabezpečujú, aby sa neprekročila zvolená maximálna teplota vody a udržiavala sa konštantná teplota zmiešanej vody. Na to zmiešavací ventil potrebuje prístup k prívodu studenej a teplej vody. Nastavené a skutočné hodnoty teploty sú kalibrované. Ak sa vyskytne rozdiel, regulačný piest sa posunie pomocou expanzného telesa. To umožňuje, aby cez prístup k prívodu studenej a teplej vody prúdilo príslušné množstvo vody, aby sa teplota automaticky korigovala.

Späť na prehľad