It's time for an update

You've been using your good friend IE for quite some time now. It has been a reliable companion for probably the last 20 years.

Unfortunately, due to technology constantly evolving, we would like to kindly ask you to update your browser to one of your liking from the ones listed below. This will ensure that you're going to have good time on our site. Actually, any site really.

Farewell, Internet Explorer.

Trubicový kolektor

Trubicové kolektory, nazývané tiež rúrkové kolektory, sú ekvivalentom solárnych modulov vo fotovoltike. Sú inštalované na streche. V oblasti solárnej energie existujú ploché a trubicové kolektory.

Trubicové kolektory pozostávajú z bezvzduchových sklenených trubíc s povlakom umiestnených vedľa seba a z tepelnej izolácie vo vákuu medzi trubicami. Každá trubica je vybavená absorbérom, ktorý absorbuje slnečnú energiu. Vďaka vákuu sa teplo spoľahlivo udržiava vo vnútri trubicových kolektorov a konštrukcia trubice využíva aj slnečné žiarenie prenikajúce zboku. Účinnosť vákuových trubicových kolektorov je viac ako 90 %. Teplo ohrieva cirkulujúcu solárnu kvapalinu alebo vzduch a cez výmenník tepla sa odovzdáva do vykurovacej a úžitkovej vody na okamžité použitie alebo do zásobníkov solárneho tepla na neskoršie použitie.

Trubicové kolektory potrebujú menej priestoru a pracujú efektívnejšie ako ploché kolektory, pretože dosahujú vyššie teploty.

Späť na prehľad