It's time for an update

You've been using your good friend IE for quite some time now. It has been a reliable companion for probably the last 20 years.

Unfortunately, due to technology constantly evolving, we would like to kindly ask you to update your browser to one of your liking from the ones listed below. This will ensure that you're going to have good time on our site. Actually, any site really.

Farewell, Internet Explorer.

Ústredné kúrenie

Systém ústredného vykurovania je kolektívny vykurovací systém, ktorý súčasne vykuruje všetky radiátory v dome. Vo väčšine prípadov dodáva aj teplú vodu v samostatnom vykurovacom okruhu. Niektoré systémy ústredného vykurovania využívajú diaľkové vykurovanie od dodávateľa energie, iné využívajú lokálne vykurovanie. Pri použití lokálnych systémov ústredného vykurovania je v kotolni nainštalovaný kotol na plyn, pelety, tuhé palivo a pod.

Teplo vznikajúce pri spaľovaní sa buď priamo odovzdáva do výmenníka tepla, ktorý ho využíva na ohrev vykurovacej vody, alebo sa v prípade kondenzačných kotlov dopĺňa kondenzačným teplom vznikajúcich plynov. Obehové čerpadlá sa používajú na cirkuláciu vykurovacej vody v systéme vykurovacieho potrubia a dodávajú teplo do každého radiátora, ktoré sa potom môže regulovať pomocou termostatov umiestnených na radiátoroch. Ochladená vykurovacia voda sa vracia späť do kotla.

Moderné systémy ústredného vykurovania sa dajú kombinovať aj s alternatívnymi zdrojmi energie, ako je solárna tepelná energia alebo tepelné čerpadlá, ktoré štát podporuje dotáciami.

Späť na prehľad