It's time for an update

You've been using your good friend IE for quite some time now. It has been a reliable companion for probably the last 20 years.

Unfortunately, due to technology constantly evolving, we would like to kindly ask you to update your browser to one of your liking from the ones listed below. This will ensure that you're going to have good time on our site. Actually, any site really.

Farewell, Internet Explorer.

Vrstvený zásobník

Vrstvený zásobník, nazývaný aj zásobník s vrtveným ukladaním vody, je mimoriadne účinný zásobník na prípravu teplej vody v dománosti.

Vrstvené zásobníky sú užšie a menšie ako iné klasické zásobníky s rovnakým objemom. Ich špeciálna konštrukcia s ventilmi, ktoré škrtia rýchlosť prítoku, a prepážkami, ktoré od seba oddeľujú jednotlivé tepelné vrstvy, umožňuje, aby bola voda vždy k dispozícii pri požadovanej teplote. Na dosiahnutie tohto cieľa vrstvené zásobníky využívajú fyzikálny účinok, ktorý spočíva v tom, že teplá voda sa uchováva v hornej časti a studená voda v dolnej časti kvôli jej nižšej hustote. Teploty sú vždy konštantné a vodu možno vždy čerpať pri požadovanej teplote použitia.

Späť na prehľad