It's time for an update

You've been using your good friend IE for quite some time now. It has been a reliable companion for probably the last 20 years.

Unfortunately, due to technology constantly evolving, we would like to kindly ask you to update your browser to one of your liking from the ones listed below. This will ensure that you're going to have good time on our site. Actually, any site really.

Farewell, Internet Explorer.

Vykurovacia krivka

Vykurovacie krivky, známe aj ako ekvitermické krivky, poskytujú informácie o vzťahu medzi vonkajšou a výstupnou teplotou vykurovacieho okruhu. Vykurovacie krivky sa nastavujú na príslušných termostatoch na kotli alebo na systémovom regulátore, ktorý má snímač vonkajšej teploty, regulujúci tepelný výkon v závislosti od vonkajšej teploty. Aby sa optimalizovala výstupná teplota a zodpovedala skutočnej potrebe tepla, je potrebné nastaviť štyri premenné vykurovacej krivky. Strmosť vykurovacej krivky udáva, o koľko stupňov sa má zvýšiť výstupná teplota, keď zodpovedajúcim spôsobom klesne vonkajšia teplota. Čím je strmšia, tým viac energie sa spotrebuje. Paralelný posun upravuje celú úroveň výstupnej teploty.

Pokles teploty v noci určuje, od kedy do kedy je v noci potrebné menej tepla. Limitná hodnota vykurovania určuje, od akej vonkajšej teploty sa má vykurovací systém vypnúť.

Späť na prehľad