It's time for an update

You've been using your good friend IE for quite some time now. It has been a reliable companion for probably the last 20 years.

Unfortunately, due to technology constantly evolving, we would like to kindly ask you to update your browser to one of your liking from the ones listed below. This will ensure that you're going to have good time on our site. Actually, any site really.

Farewell, Internet Explorer.

Výmenník tepla

Výmenníky tepla, nazývané aj systémy na prenos tepla, sú navrhnuté tak, aby využívali teplo na opätovné použitie. Na dosiahnutie tohto cieľa sa používajú rôzne techniky, ale výmenník tepla v podstate prenáša teplo z vykurovacieho média do prijímacieho média. Obe médiá sú oddelené tepelne priepustnou membránou, ktorá umožňuje, aby médiá mali rôzne stavy skupenstva. Výmenníky tepla sa používajú napríklad vo vykurovacej technike, v priemysle, v chladiacej a klimatizačnej technike.

Moderné vykurovacie systémy na zemný plyn s kondenzačnou technológiou sú vybavené špeciálnym výmenníkom tepla. Spaliny vznikajúce pri vykurovaní sú absorbované výmenníkom tepla a para, ktorú obsahujú, kondenzuje. Vzniknuté teplo sa potom dodáva do vykurovacieho okruhu. Ak by výmenník tepla neexistoval, táto energia by jednoducho zostala nevyužitá v spalinách.

Späť na prehľad