It's time for an update

You've been using your good friend IE for quite some time now. It has been a reliable companion for probably the last 20 years.

Unfortunately, due to technology constantly evolving, we would like to kindly ask you to update your browser to one of your liking from the ones listed below. This will ensure that you're going to have good time on our site. Actually, any site really.

Farewell, Internet Explorer.

Zásobník na teplú vodu

Vo vykurovacej technike sa rozlišuje medzi vykurovacou vodou a teplou (úžitkovou) vodou. Vykurovacia voda cirkuluje len vo vykurovacom systéme a prenáša tepelnú energiu. Teplá voda je pitná voda na použitie v kuchyni a kúpeľni. Zatiaľ čo prietokové ohrievače vody sú najjednoduchšou voľbou, keď sa vyžaduje malé množstvo teplej vody, zásobníky teplej vody sú ideálnym riešením, keď domácnosti potrebujú väčšie množstvo teplej vody.

Zásobník teplej vody je porovnateľný s uzavretou nádobou, v ktorej sa nachádza rúrková špirála fungujúca ako vykurovacie teleso. Pitná voda prúdi okolo rúrkovej špirály, ktorá obsahuje vykurovaciu vodu. Potrubná špirála funguje ako výmenník tepla, ktorý odovzdáva teplo úžitkovej vode. Pritekajúca studená voda sa rovnako ohrieva vždy, keď sa odoberá teplá voda. Je dôležité, aby mal zásobník teplej vody veľmi dobrú izoláciu, aby sa minimalizovali tepelné straty a udržiavala sa teplota aspoň 60 °C, aby sa zabránilo tvorbe baktérií legionely.

Späť na prehľad