It's time for an update

You've been using your good friend IE for quite some time now. It has been a reliable companion for probably the last 20 years.

Unfortunately, due to technology constantly evolving, we would like to kindly ask you to update your browser to one of your liking from the ones listed below. This will ensure that you're going to have good time on our site. Actually, any site really.

Farewell, Internet Explorer.

Závesný kotol

Závesný kotol alebo nástenný kotol, je vykurovacie zariadenie, ktoré sa dá veľmi pohodlne nainštalovať na stenu. Spravidla ide o zariadenia, ktoré využívajú modernú plynovú kondenzačnú technológiu a môžu fungovať buď ako čisto vykurovacie zariadenie, alebo ako kombinované zariadenie s ohrevom vody.

Závesné vykurovacie zariadenia sú zvyčajne určené na zásobovanie jedno- alebo dvojrodinných domov a možno ich bez väčších problémov inštalovať v nových aj starých budovách. Nároky závesného kotla na priestor zvyčajne nepresahujú pol štvorcového metra, ak ide o čisto vykurovacie zariadenie. Ak ide o zariadenie na vykurovanie aj na prípravu teplej vody, je potrebný aj priestor pre zásobník vody a veľkosť zásobníka závisí od potrieb obyvateľov. V prípade kombinovaného zariadenia požiadavky na priestor nie sú oveľa väčšie ako u samostatného závesného kotla.

Ak nové kondenzačné závesné kotly nahrádzajú starší nízkoteplotný kotol, možno použiť existujúce prípojky. Moderné plynové kondenzačné nástenné kotly možno pripojiť v kaskádach, a preto sú vhodné na uspokojenie aj väčšej potreby.

Späť na prehľad