Hľadaj

Solárny systém auroSTEP plus

Kompaktný beztlakový solárny systém.

 • Beztlakový drainback systém, bez rizika prehriatia pri stagnačnej teplote
 • Vysokoúčinné solárne čerpadlo a regulátor sú súčasťou solárnej jednotky
 • Jednoduchá a rýchla montáž bez odvzdušňovania
 • Nenáročný na priestor – nepotrebuje ďalšie komponenty
 • Variabilné 250 a 350 l zásobníky, možnosť doohrevu elektrickou špirálou
Ohrev teplej vody

Prehľad

Najväčšou prednosťou solárneho systému auroSTEP plus na prípravu teplej vody je jeho kompaktnosť a beztlakové prevedenie solárneho okruhu. Všetky nevyhnutné prvky systému ako solárna jednotka (súčasťou sú čerpadlová skupina a regulátor), alebo bivalentný zásobník s objemom 250 l alebo 350 l, sú pripravené pre rýchlu a jednoduchú montáž.

Základné funkcie a charakteristika

Pri dostatočnej intenzite slnečného žiarenia začne vysoko účinné čerpadlo s plynulo regulovateľnými otáčkami dopravovať solárnu kvapalinu do solárnych kolektorov, kde odoberá tepelnú energiu zo slnečného žiarenia, ktorú následne odovzdá do teplej vody v zásobníku (systémy auroSTEP plus s maximálnou výškou inštalácie do 12 m využívajú navyše druhé prídavné vysokoúčinné čerpadlo). Po nahriatí zásobníka dôjde k vypnutiu čerpadla a solárna kvapalina stečie samospádom do zásobníka. Jedná sa o beztlakový systém ovládaný solárnym regulátorom na základe rozdielu teplôt na solárnych kolektoroch a teplou vodou v zásobníku. Solárny regulátor taktiež zabezpečuje kontrolu všetkých komponentov solárneho systému a v prípade slabého slnečného žiarenia zaisťuje komunikáciu so záložným zdrojom napr. kondenzačným kotlom pre zabezpečenie doohrevu zásobníka.

Základné podmienky inštalácie:

 • celková dĺžka prepojovacieho potrubia (výstup a spiatočka solárneho okruhu) nesmie presiahnuť dĺžku 40 m
 • solárny zásobník musí byť umiestnený vždy pod najnižším bodom kolektorového poľa
 • solárne potrubie musí mať smerom k zásobníku klesajúci sklon min. 4%
 • vzdialenosť medzi spodnou hranou zásobníka a hornou hranou solárnych kolektorov nesmie presiahnuť výšku 8,5 m (pomocou prídavného solárneho čerpadla je možné túto vzdialenosť zvýšiť až na 12 m)

Možnosti inštalácie podľa typu:

 • auroSTEP plus 250l sa dodáva v sete s dvomi a auroSTEP plus 350l s tromi solárnymi kolektormi VFK 135 D alebo VFK 135 VD
 • Horizontálne prevedenie - kolektorové pole z dvoch horizontálnych kolektorov nad sebou - VFK 135 D - je určené pre montáž na šikmú strechu.
 • Vertikálne prevedenie - kolektorové pole z dvoch alebo troch vertikálnych kolektorov vedľa seba - VFK 135 VD - je určené pre montáž na šikmú alebo rovnú strechu.
 • Bivalentné solárne zásobníky s objemom 250l alebo 350l je možno dovybaviť elektrickou špirálou s výkonom 2,5 kW

Parametre

Parametre

VIH S2 250/4 BVIH S2 350/4 B
Objem zásobníka250 l350 l
Objem solárnej kvapaliny (vrátane solárnej jednotky)≤10 l≤12 l
Povolený prevádzkový tlak - solárny okruh≤ 0,6 MPa≤ 0,6 MPa
Povolený prevádzkový tlak - teplá voda≤ 1,0 MPa≤ 1,0 MPa
Povolený prevádzkový tlak - vykurovací okruh≤ 0,3 MPa≤ 0,3 MPa
Teplota solárneho výstupného potrubia≤ 130 °C≤ 130 °C
Teplota teplej vody≤ 85 °C≤ 85 °C

Na stiahnutie