Hľadaj

Zostavy MSS drainback s podporou vykurovania

Solárna podpora kúrenia a teplej vody

  • beztlakový drainback systém bez rizika prehriatia pri stagnačnej teplote
  • vhodné spojenie s tepelným čerpadlom
  • variabilné modulárne zásobníky allSTOR exclusive od 300 l do 2 000 l
  • vysokokvalitná odnímateľná izolácia
Ohrev teplej vody
Vykurovanie

Prehľad

Solárne zostavy MSS drainback s podporou vykurovania

• dva výkonové typy solárnych modulov auroFLOW exclusive VPM S drainback pre kolektorové pole od 4 do 30 m²

• tri výkonové typy modulov pre prípravu teplej vody aquaFLOW exclusive VPM W s výkonom od 25 do 45l/min

• možnosť zapájania do kaskády

• regulátor multiMATIC 700

• kompletné hydraulické príslušenstvo

• kompletné upevňovacie príslušenstvo na všetky typy striech

allSTOR exclusive

Kompaktný vrstvený multifunkčný zásobník pre kombináciu rôznych zdrojov tepla, ako sú tepelné čerpadlá, kotly na drevo, plynové kotly a solárne systémy

• Príprava teplej úžitkovej vody s voliteľným modulom aguaFLOW exclusive

• Voliteľný solárny modul auroFLOW exclusive pre solárny ohrev vody a vykurovanie

• Optimálne teplotné vrstvenie vody

• Vysokokvalitná odnímateľná tepelná izolácia

Inteligentná riadenie zásobníka zaručuje maximálny solárny výkon, optimálne prevádzkové časy vykurovacích zariadení, čo zaisťuje vysokú jeho účinnosť. Napríklad, počas dňa sa akumuluje slnečná energia, ktorá sa neskôr používa pre ohrev úžitkovej vody alebo podporu vykurovania. To znamená, že zásobník allSTOR exclusiv má centrálnu úlohu vo vykurovacích systémoch založených na obnoviteľných zdrojoch energie. Funguje ako tepelná centrála pre ukladanie energie z rôznych zdrojov a dáva ich k dispozícii na vyžiadanie.

aguaFLOW exclusive

Na ohrev teplej vody je určený modul pre prípravu teplej vody aguaFLOW exclusive. Tento modul pripravuje teplú vodu podľa potreby prietokovým spôsobom prenosom naakumulovaného tepla cez doskový výmenník tepla na pitnú vodu z vodovodnej siete.

auroFLOW exclusive

K začleneniu solárneho systému slúži solárny modul auroFLOW exclusive.

Tento modul zaisťuje transport tepla z kolektorového poľa do akumulačného zásobníka. Súčasťou solárneho modulu je integrovaný regulátor a podsvietený displej, ktorý slúži k zobrazeniu základných prevádzkových parametrov a solárneho zisku.

auroTHERM VFK 135 D/VD

Plochý kolektor pre beztlakové solárne systémy. Použitím ušľachtilých materiálov a novej laserovej technológie zvárania sa dosiahla vysoká schopnosť absorpcie slnečného žiarenia a toho vyplývajúca vysoká účinnosť zariadenia. Toto riešenie ponúka užívateľovi úsporu 60 až 70% nákladov na prípravu teplej vody

Parametre

Parametre

Technické parametre
allSTOR exclusive VPS 300/3-7  
Energetická trieda pre prípravu teplej vodyB
objem300 l
rozmery bez izolácie (v x priemer)1735 x 500 mm
rozmery s izoláciou (v x priemer)1833 x 780 mm
hmotnosť prepravná70 kg
hmotnosť prevádzková373 kg
  

Na stiahnutie