Zostavy MSS tlakové s podporou vykurovania

Solárna podpora kúrenia aj teplej vody

  • vhodné spojenie s teplým čerpadlom
  • variabilné modulárne zásobníky allSTOR exclusiv od 300 l do 2 000 l
  • vysokokvalitná odnímateľná izolácia
  • dva výkonové typy solárnych modulov auroFLOW exclusiv VPM S pre kolektorové pole od 4 do 60 m
  • tri výkonové typy modulov pre prípravu teplej vody aquaFLOW exclusiv VPM W s výkonom od 25 do 45 l/min
Vykurovanie
Ohrev teplej vody
pre ohrev TV

Prehľad

Zostavy MSS tlakové s podporou vykurovania

Zostavy MSS tlakové s podporou vykurovania

• možnosť zapájania do kaskády

• solárny ekvitermický regulátor auroMATIC 620 s riadením kúrenia

• solárna expanzná nádoba

• predradená ochranná nádoba

• kompletné hydraulické príslušenstvo

• kompletné upevňovacie príslušenstvo na všetky typy striech

allSTOR exclusiv

Kompaktný vrstvený multifunkčný zásobník pre kombináciu rôznych zdrojov tepla, ako sú tepelné čerpadlá, kotly na drevo, plynové kotly a solárne systémy

• Príprava teplej úžitkovej vody s voliteľným modulom aguaFLOW exclusiv

• Voliteľný solárny modul auroFLOW exclusiv pre solárny ohrev vody a vykurovanie

• Optimálne teplotné vrstvenie vody

• Vysokokvalitná odnímateľná tepelná izolácia

Inteligentná riadenie zásobníka zaručuje maximálny solárny výkon, optimálne prevádzkové časy vykurovacích zariadení, čo zaisťuje vysokú jeho účinnosť. Napríklad, počas dňa sa akumuluje slnečná energia, ktorá sa neskôr používa pre ohrev úžitkovej vody alebo podporu vykurovania. To znamená, že zásobník allSTOR exclusiv má centrálnu úlohu vo vykurovacích systémoch založených na obnoviteľných zdrojoch energie. Funguje ako tepelná centrála pre ukladanie energie z rôznych zdrojov a dáva ich k dispozícii na vyžiadanie.

aguaFLOW exclusiv

Na ohrev teplej vody je určený modul pre prípravu teplej vody aguaFLOW exclusive. Tento modul pripravuje teplú vodu podľa potreby prietokovým spôsobom prenosom naakumulovaného tepla cez doskový výmenník tepla na pitnú vodu z vodovodnej siete.

auroFLOW exclusiv

K začleneniu solárneho systému slúži solárny modul auroFLOW exclusive. Tento modul zaisťuje transport tepla z kolektorového poľa do akumulačného zásobníka. Súčasťou solárneho modulu je integrovaný regulátor a podsvietený displej, ktorý slúži k zobrazeniu základných prevádzkových parametrov a solárneho zisku.

auroTHERM VFK 145 V

Solárne ploché vertikálne kolektory pre tlakové solárne systémy.

Použitím ušľachtilých materiálov a novej laserovej technológie zvárania sa dosiahla vysoká schopnosť absorpcie slnečného žiarenia a z toho vyplývajúca vysoká účinnosť zariadenia. Toto riešenie ponúka užívateľovi úsporu 60 až 70% nákladov na prípravu teplej vody.

Naše solárne panely sú určené pre inštaláciu v každej situácii, preto sú veľmi flexibilné. Kolektory môžu byť zapojené do série. Môžu byť nainštalované na streche alebo mimo nej, môžu byť nastavené v uhle k vyhovujúcim smerom. Sú vhodné pre inštaláciu na ploché strechy, fasády a balkóny. Flexibilita montáže umožňuje využitie slnečnej energie v takmer každej domácnosti.

auroTHERM exclusiv VTK

Solárne vákuové trubicové kolektory.

- Špičková účinnosť, pretože zrkadlo odráža a využíva aj tie najmenšie slnečné lúče slnka

- Maximálne energetické výnosy vďaka vákuovo tesnej dvojitej štruktúre skla na princípe tepelnej banky, ktorá zabraňuje tepelným stratám

- Bezplatná energia zo slnka pokrýva približne 70% energie na ohrev vody a 30% na vykurovanie

- Solárny ohrev vody a podpora vykurovania

Atraktívny dizajn kolektora získal niekoľko prestížnych ocenení, ako je Red Dot a iF design awards. Vďaka ultra tenkému elegantnému dizajnu a absencii rámu, možno dosku kolektora ľahko inštalovať na strechu. Výsledok: atraktívny a moderný architektonický detail, ktorý zdobí exteriér vášho domova.

Skladá sa z dvanástich vákuových trubíc z borosilikátu so selektívnou vrstvou z dusitanu hliníka, v ktorých je umiestnená slučka z nerezovej rúrky pre vlastný ohrev solárnej kvapaliny. Ohriata solárna kvapalina je pomocou čerpadla dopravovaná do zásobníka, v ktorom dochádza k odovzdávaniu tepelnej energie vykurovacej vode. Trubicový kolektor je uložený na hliníkovej konštrukcii a použité materiály a technológia výroby zaručujú vysokú účinnosť a životnosť. Hmotnosť celého panelu je len 37 kilogramov čo tiež uľahčuje manipuláciu a montáž na streche. Špeciálne príslušenstvo pre upevnenie na strechu nenarušuje celkový vzhľad strechy a tiež uľahčuje vlastnú inštaláciu.

Parametre

Parametre

Typ základnej zostavyOdporúčaný počet kolektorov
MMS Modulárny zásobníkový systém 300 l 
Energetická trieda pre prípravu teplej vodyB
Zásobník allSTOR exclusiv VPS 300/3-7
Ekvitermický regulátor auroMATIC 620/3
Modul aquaFLOW exclusiv VPM 20/25/2 W
Modul auroFLOW exclusiv VPM 20/2 S
Solárna expanzná nádoba 18 l
Predradená nádoba 5 l
Solárna kvapalina 20 l
2
  
MMS Modulárny zásobníkový systém 500 l 
Energetická trieda pre prípravu teplej vodyB

Zásobník allSTOR exclusiv VPS 500/3-7
Ekvitermický regulátor auroMATIC 620/3
Modul aquaFLOW exclusiv VPM 30/35/2 W
Modul auroFLOW exclusiv VPM 20/2 S
Solárna expanzná nádoba 35 l
Predradená nádoba 12 l
Solárna kvapalina 40 l
4
  
MMS Modulárny zásobníkový systém 800 l 
Energetická trieda pre prípravu teplej vodyB
Zásobník allSTOR exclusiv VPS 800/3-7
Ekvitermický regulátor auroMATIC 620/3
Modul aquaFLOW exclusiv VPM 30/35/2 W
Modul auroFLOW exclusiv VPM 20/2 S
Solárna expanzná nádoba 80 l - stacionárna
Predradená nádoba 12 l
Solárna kvapalina 60 l
5-6
  
MMS Modulárny zásobníkový systém 1 000 l 
Energetická trieda pre prípravu teplej vodyB
Zásobník allSTOR exclusiv VPS 1000/3-7
Ekvitermický regulátor auroMATIC 620/3
Modul aquaFLOW exclusiv VPM 30/35/2 W
Modul auroFLOW exclusiv VPM 20/2 S
Solárna expanzná nádoba 80 l - stacionárna
Predradená nádoba 18 l
Solárna kvapalina 60 l
7-9
  
MMS Modulárny zásobníkový systém 1 500 l 
Energetická trieda pre prípravu teplej vodyB
Zásobník allSTOR exclusiv VPS 1500/3-7
Ekvitermický regulátor auroMATIC 620/3
Modul aquaFLOW exclusiv VPM 40/45/2 W
Modul auroFLOW exclusiv VPM 60/2 S
Solárna expanzná nádoba 100 l - stacionárna
Predradená nádoba 18 l
Solárna kvapalina 80 l
10-13
  
MMS Modulárny zásobníkový systém 2 000 l 
Energetická trieda pre prípravu teplej vodyB
Zásobník allSTOR exclusiv VPS 2000/3-7
Ekvitermický regulátor auroMATIC 620/3
Modul aquaFLOW exclusiv VPM 40/45/2 W
Modul auroFLOW exclusiv VPM 60/2 S
Solárna expanzná nádoba 140 l - stacionárna
Predradená nádoba 18 l
Solárna kvapalina 100 l
12-16