It's time for an update

You've been using your good friend IE for quite some time now. It has been a reliable companion for probably the last 20 years.

Unfortunately, due to technology constantly evolving, we would like to kindly ask you to update your browser to one of your liking from the ones listed below. This will ensure that you're going to have good time on our site. Actually, any site really.

Farewell, Internet Explorer.

Tepelné čerpadlá vzduch-voda. Všetko, čo potrebujete vedieť.

Jednoduchá montáž, vysoká účinnosť, minimálne emisie: Zistite všetko o tepelných čerpadlách, ktoré využívajú ako hlavný zdroj teplo zo vzduchu a spoznajte ich výhody a nevýhody.
Tepelné čerpadlo vzduch-voda

Tepelné čerpadlá vzduch-voda predstavujú účinný spôsob udržateľného vykurovania a chladenia vášho domu. Na rozdiel od konvenčných riešení vykurovania, tepelné čerpadlá, namiesto spaľovania fosílnych palív, prenášajú teplo z vonkajšieho prostredia do domu a vytvárajú príjemné teplo s minimálnymi emisiami.

Táto technológia poskytuje4 kW vykurovacej energie ako výstup z 1 kW elektrickej energie.

TYPY TEPELNÝCH ČERPADIEL VYUŽÍVAJÚCICH VZDUCH Vzduchové tepelné čerpadlá existujú v dvoch variantoch.

Tepelné čerpadlá vzduch-vzduch a tepelné čerpadlá vzduch-voda. Tepelné čerpadlo vzduch-voda dodáva vykurovaciu energiu vode vo vykurovacom okruhu, zatiaľ čo tepelné čerpadlá vzduch-vzduch vytvárajú prúdy teplého vzduchu, ktoré ohrievajú miestnosti prostredníctvom ventilačného systému.

 • Tepelné čerpadlá vzduch-vzduch

  Pri tomto variante sú počiatočné náklady výrazne nižšie, čiastočne vďaka rýchlejšej a nenápadnej inštalácii bez akýchkoľvek zmien vo vašom dome. Dodáva až 4-krát viac energie, ako spotrebuje, a môže fungovať paralelne s existujúcimi riešeniami vykurovania. Čo je nevyhnutné, pretože neposkytuje teplú vodu pre domácnosť, takže je potrebný ďalší systém teplej vody.
 • Tepelné čerpadlá vzduch-voda

  Naopak, tepelné čerpadlá vzduch-voda sú schopné pripravovať aj teplú vodu pre domácnosť. Preto tento variant môže úplne nahradiť systémy ústredného vykurovania, a dokáže fungovať aj v hybridnom systéme s kotlom. Prevádzka tepelného čerpadla vzduch-voda si často vyžaduje väčšie radiátory alebo podlahové vykurovanie, čo by mohlo znamenať zvýšené náklady na inštaláciu.

Princíp fungovania tepelného čerpadla vzduch-voda Ako fungujú tepelné čerpadlá vzduch-voda?

Vzduchové tepelné čerpadlá vo všeobecnosti premieňajú tepelnú energiu z vonkajšieho vzduchu na vykurovaciu energiu. Vonkajší vzduch sa nasáva do tepelného čerpadla cez ventilátor a cez výmenník tepla sa odovzdáva chladivu.

Princíp fungovania tepelného čerpadla vzduch-voda

Chladivo absorbuje energiu z vonkajšieho vzduchu, zohrieva sa a odparuje. Vzniknutá para sa potom stlačí kompresorom, čím sa získa ďalšie teplo. Para nakoniec ohrieva vodu, ktorá preteká podlahovým vykurovaním alebo radiátormi.

Tepelné čerpadlo vzduch-voda

Počas leta je možné tento postup obrátiť a chladiť pomocou tepelného čerpadla - a fungovať tak ako chladnička. Takto tepelné čerpadlo odvádza teplý vzduch z interiéru a vypúšťa ho von, aby udržalo vaše miestnosti príjemne chladné.

KONTROLA Je tepelné čerpadlo vvzduch-voda vhodné pre váš dom?

Tepelné čerpadlá vzduch-voda sú v mnohých prípadoch vhodným riešením na vykurovanie domácností. Aby boli však naozaj ideálnou voľbou a fungovali efektívne, váš dom by mal spĺňať určité požiadavky:

 • Dobre izolovaný dom

 • Dostatočná vzdialenosť od susedov

 • Nízka výstupná teplota vykurovania pod 55 °C

 • Miesto inštalácie, ktoré nezosilňuje zvuk

Výhody tepelného čerpadla vzduch-voda V skratke: výhody a nevýhody.

Moderné tepelné čerpadlá využívajúce vzduch poskytujú množstvo výhod. Tieto výhody sa však líšia v závislosti od riešení vykurovania, s ktorými sa tepelné čerpadlá vzduch-voda porovnávajú.

 • Pre: Výhody oproti vykurovaniu olejom a plynom

  Efektívne vykurovanie s nízkymi emisiami, nezávislosť od cien energie (najmä v kombinácii s fotovoltikou), nízke náklady na údržbu a prevádzku.
 • Pre: Výhody oproti tepelným čerpadlám zem-voda a voda-voda

  Výrazne nižšie náklady na výstavbu, menej prísne stavebné predpisy a žiadne výkopové práce.
 • Proti: Potenciálne nevýhody

  Čím je vonku chladnejšie, tým viac elektrickej energie potrebujú tepelné čerpadlá vzduch-voda na svoju prevádzku. Aj prevádzkový hluk nie je taký tichý ako pri iných riešeniach. Napriek tomu zo vzdialenosti troch metrov nie je jednotka hlasnejšia ako chladnička v kuchyni.

Investície vs. finančná podpora Náklady a dotácie na tepelné čerpadlo vzduch-voda.

Celkové náklady pozostávajú z jednorazových a priebežných výdavkov. Tepelné čerpadlá vzduch-voda však majú v porovnaní s inými variantmi tepelných čerpadiel výrazne nižšie náklady na inštaláciu a na prevádzku využívajú len elektrickú energiu. Ročný servis nevyžaduje veľa času - vďaka tomu sú celkové náklady od obstarania až po každodenné používanie relatívne nízke.

Z hľadiska úspor je kľúčovým aspektom nahradenie nákladných fosílnych palív elektrickou energiou. Čím vyšší je ročný výkonový faktor tepelného čerpadla, tým menej elektrickej energie potrebuje na vykurovanie vášho domu. Samozrejme, čím dlhšie sa tepelné čerpadlo používa, tým viac časom ušetríte na nákladoch za energiu.

Vďaka tejto kombinácii nižších počiatočných nákladov a zvýšeného potenciálu úspor sú tepelné čerpadlá vzduch-voda najvýhodnejšou voľbou spomedzi tepelných čerpadiel z hľadiska zloženia nákladov.

Na Slovensku majú domácnosti dve možnosti získania dotácií na tepelné čerpadlo. Prostredníctvom národného projektu Zelená domácnostiam, kde je možné získať finančný príspevok od 380€ do 4370€. Viac informácií získate na stránke www.zelenadomacnostiam.sk.

Alebo prostredníctvom programu Obnov dom z plánu obnovy, pričom výška príspevku je závislá od výšky úspor primárnej energie oproti stavu pred obnovou rodinného domu. Súčasťou obnovy rodinného domu musí byť aspoň jedno opatrenie zo skupiny tzv. opatrení A, ktoré súvisia najmä s tepelno-izolačnými vlastnosťami domu. Viac informácií na stránke www.obnovdom.sk.

Plánovanie Body, ktoré je potrebné zvážiť.

Plánovanie tepelného čerpadla vzduch-voda sa začína overením, či jeho inštalácia vo vašom dome prináša požadované výhody. Aby ste sa mohli rozhodnúť, mali by ste zvážiť tri kľúčové prvky: veľkosť jednotky, správne miesto a úroveň účinnosti. Nakoniec by vám odborník na tepelné čerpadlá z vášho okolia mal pomôcť urobiť správny výber pre vašu danú situáciu. Z

 • Uprednostňujete monoblok?

  Tepelné čerpadlá vzduch-voda môžu využívať tzv. monoblokovú technológiu, pri ktorej je chladivový okruh vo vnútri vonkajšej jednotky. Výhodou tejto technológie je okrem iného to, že sa nevyžaduje každoročná kontrola chladivového okruhu a nie je potrebné žiadne oprávnenie ani certifikát vášho montážneho technika na prácu s chladivami. Nehrozí žiadne riziko úniku chladiva, pretože celý okruh je uzavretý a naplnený z výroby. Prepojovacie rúry s veľkým priemerom umožňujú takmer neobmedenú vzdialenosť medzi vonkajšou a vnútornou jednotkou.

 • Uprednostňujete splitové systémy?

  Na rozdiel od monoblokovej technológie v splitových tepelných čerpadlách je chladivový okruh rozdelený medzi vonkajšiu a vnútornú jednotku. Vopred chladivom naplnená vonkajšia jednotka umožňuje inštaláciu až do vzdialenosti 15 m od vnútornej jednotky bez pridania chladiva. V prípade požiadavky je možné systém naplniť dodatočným chladivom a umožniť vzdialenosť jednotiek až do 40 m. Pri použití splitovej technológii nie je potrebná žiadna protimrazová ochrana pre okruh medzi vonkajšou a vnútornou jednotkou.

 • Kde je ideálne miesto pre vaše tepelné čerpadlo?

  Tepelné čerpadlo vzduch-voda môže vytvárať určitý prevádzkový hluk. Vonkajšia jednotka by preto mala byť umiestnená minimálne 3 m od vašich susedov. Tiež by ste mali dbať na to, aby ste ju neumiestnili priamo pod okno spálne a s dostatočným okolitým priestorom, ktorý umožní dostatočné prúdenie vzduchu. Vnútorná jednotka sa zvyčajne umiestňuje do technickej miestnosti a vyžaduje si približne 1 meter štvorcový priestoru. Tepelné čerpadlo môžete nainštalovať aj v bytoch. V tomto prípade sú potrebné približne 2 metre štvorcové priestoru pre vonkajšiu jednotku.

 • Aká je účinnosť tepelného čerpadla vo vašej oblasti?

  Metrikou na určenie účinnosti je sezónny koeficient účinnosti (SCOP), ktorý sa odvodzuje od koeficientu účinnosti výrobku (COP) a príslušných klimatických podmienok vašej oblasti. COP opisuje všeobecný pomer spotrebovanej elektrickej energie k dodanému teplu. Napríklad COP 4 znamená, že tepelné čerpadlo dodáva štyrikrát viac vykurovacieho výkonu, ako potrebuje elektrickej energie. SCOP potom presnejšie opisuje túto hodnotu pre vašu príslušnú oblasť. Záverom možno konštatovať, že čím vyšší je SCOP tepelného čerpadla, tým výhodnejšia bude jeho inštalácia a tým vyšší ročný COP môžete očakávať.

Vyžiadajte si odborný návrh tepelného čerpadla podľa Vašich požiadaviek.

NAŠE NAJČASTEJŠIE OTÁZKY Bežné otázky, jasné odpovede.

 • Oplatí sa tepelné čerpadlo vzduch-voda za vynaložené náklady a úsilie?

  Áno. Ak je váš dom vhodný na inštaláciu tepelného čerpadla , mnohé výhody tejto technológie určite stoja za počiatočné úsilie:

  Prechod z konvenčného vykurovania fosílnymi palivami alebo elektrickou energiou na tepelné čerpadlo môže výrazne znížiť emisie uhlíka a zároveň zvýšiť účinnosť vykurovania. Keďže zdrojom tepla vášho systému je teplo čerpadné z okolitého vzduchu, môžete výrazne znížiť mesačné výdavky za energiu.

  Tepelné čerpadlá vzduch-voda Vaillant ponúkajú okrem udržateľného a efektívneho vykurovania aj chladenie počas horúcich letných mesiacov.

 • Aká je životnosť tepelného čerpadla vzduch-voda?

  Vďaka niekoľkým novším technologickým zmenám sa životnosť tepelných čerpadiel výrazne zvýšila: najnovšie generácie moderných zariadení majú životnosť 20 až 25 rokov.

 • Dokáže tepelné čerpadlo vzduch-voda dostatočne vykurovať môj dom?

  Áno. Ak váš dom nie je pravidelne vystavený arktickým zimným podmienkam, tepelné čerpadlo udrží váš domov v príjemnom teple. Aj keď tepelné čerpadlá využívajúce vzduch musia pracovať tým intenzívnejšie, čím je vonku chladnejšie, stále produkujú dostatok tepla, kým vonkajšia teplota neklesne pod približne -20 °C. Integrovaný elektrický záložný ohrievač však zabezpečuje dostatok vykurovacej energie po celý čas.