It's time for an update

You've been using your good friend IE for quite some time now. It has been a reliable companion for probably the last 20 years.

Unfortunately, due to technology constantly evolving, we would like to kindly ask you to update your browser to one of your liking from the ones listed below. This will ensure that you're going to have good time on our site. Actually, any site really.

Farewell, Internet Explorer.

Všetko, čo potrebujete vedieť o tepelných čerpadlách voda-voda

Ekologický komfort, vysoká účinnosť a dlhodobé úspory. Tieto výhody sa spájajú vm tepelnom čerpadle voda-voda. Tu nájdete všetky potrebné informácie o tejto technológii.
tepelné čerpadlo voda - zdroj tepla

Tepelné čerpadlá voda-voda dokážu čerpať bezplatnú energiu z prostredia na zabezpečenie tepla, teplej vody a dokonca aj chladenia trvalo udržateľným spôsobom, ktorý šetrí náklady a zdroje počas celého roka. Vďaka oveľa stálejšej teplote podzemnej vody v porovnaní s pôdou a vzduchom je prevádzka tepelného čerpadla voda-voda najúčinnejšia zo všetkých typov.

TYPY TEPELNÝCH ČERPADIEL VODA-VODA Uzavretý alebo otvorený systém

Tepelné čerpadlá voda-voda sa vyrábajú v dvoch typoch: s uzavretým a otvoreným okruhom. Vo všeobecnosti je bežnejší systém s uzavretým okruhom. Systém s otvoreným okruhom sa odporúča len v obmedzených prípadoch. Pozrime sa bližšie na to, ktorý systém je pre váš dom vhodnejší.

Optimálnou podmienkou pre tepelné čerpadlo voda-voda s uzavretým okruhom je pozemok s dostatočným množstvom vody v blízkosti. V tomto systéme sú potrebné potrubia položené pod zemou a vo vode. Výhoda: vďaka jednoduchej inštalácii je tento variant cenovo výhodnejší ako systém s otvoreným okruhom.

Systémy s otvoreným okruhom si vyžadujú dodatočné predpisy pre inštaláciu a používanie, pretože systém aktívne nasáva vodu na prevádzku (napr. z rybníka). Voda musí byť čistá a dostatočná na to, aby systém mohol čerpať vodu z hlavného zdroja vody a filtrovať ju.

FUNKČNOSŤ TEPELNÉHO ČERPADLA VODA-VODA Ako funguje tepelné čerpadlo voda-voda?

Tepelné čerpadlá voda-voda využívajú tepelnú energiu uloženú v podzemnej vode pomocou čerpacích a vsakovacích studní. Pomocou nich môžu tepelné čerpadlá vykurovať a chladiť.

Princíp fungovania tepelného čerpadla voda-voda

Z čerpacej studne dopravuje čerpadlo podzemnú vodu do výparníka vo vnútri tepelného čerpadla. Výparník odovzdáva teplo chladivu, ktoré sa vyparuje. Táto para sa teraz stlačí a tým sa ďalej zohrieva. Teplo sa privádza do výmenníka tepla.

Odtiaľ sa teplo odovzdáva buď priamo do radiátorov alebo podlahového vykurovania a na prípravu teplej vody, alebo do akumulačného zásobníka, ktorý zásobuje vykurovací systém.

Funkčnosť tepelného čerpadla voda-voda

Voda, z ktorej bolo odobraté teplo, sa potom odvádza do vsakovacej studne. Chladivo odovzdá teplo vykurovaciemu systému a znovu sa skvapalní. Potom sa dostane k expanznému ventilu, ktorý reguluje tlak vo vnútri jednotky tepelného čerpadla. Expanzný ventil zníži tlak, čím sa chladivo ochladí a môže opäť absorbovať teplo podzemnej vody, a cyklus sa tak uzavrie.

Chladenie pomocou tepelného čerpadla voda-voda.

Ďalšou veľkou výhodou tepelných čerpadiel voda-voda je ich schopnosť zabezpečiť chladenie interiéru počas horúcich letných období.

Na dosiahnutie toho sa cyklus jednoducho obráti, čo znamená, že teplo v budove sa odovzdáva priamo podzemnej vode prostredníctvom výmenníka tepla.

Pri pasívnom chladení sa nevyužíva kompresor tepelného čerpadla, preto nevyžaduje takmer žiadnu elektrinu. To z neho robí veľmi úsporný spôsob chladenia tepelným čerpadlom, ale zároveň obmedzuje jeho chladiaci výkon.

OVERENIE VHODNOSTI Je tepelné čerpadlo voda-voda vhodné pre môj dom?

To, či je tepelné čerpadlo voda-voda vhodné pre váš dom, závisí od rôznych faktorov.

 • Kvalita vody

  Najskôr je potrebné objasniť, aká je kvalita vody - to vám môže povedať vodohospodársky úrad alebo geológ.

 • Zdroj podzemnej vody

  Zdroj podzemnej vody by mal byť v hĺbke maximálne 15 metrov, aby sa znížili náklady na výstavbu a spotreba elektrickej energie čerpadla v studni.

 • Úradné povolenia

  Povolenie musí vydať príslušný orgán. Pred začatím výstavby je potrebné predložiť schválenú dokumentáciu k žiadosti. To môže trvať najmenej jeden mesiac.

 • Individuálne faktory

  V prípade individuálnych otázok sa jednoducho obráťte na špecialistu na vykurovanie spoločnosti Vaillant, ktorý vás bude informovať o potrebných dokumentoch alebo ďalších faktoroch.

Pre a proti Výhody a nevýhody technológie.

Keďže tepelné čerpadlá voda-voda sú len jedným z troch variantov, existujú argumenty pre ne a argumenty pre ostatné varianty tepelných čerpadiel.

 • Pre: Udržateľný

  Váš dom je vykurovaný ekologickým spôsobom pomocou tepelnej energie zo spodnej vody.
 • Pre: Úspora nákladov

  Tepelné čerpadlá voda-voda majú nízke náklady na prevádzku a údržbu.
 • Pre: Komplexný

  Tepelné čerpadlo voda-voda zabezpečuje vykurovanie, chladenie a komfort teplej vody.
 • Pre: Úspora miesta

  Tepelné čerpadlá voda-voda Vaillant si vyžadujú len malý priestor vo vašom dome.
 • Proti: Inštalácia

  V porovnaní s inými tepelnými čerpadlami má tepelné čerpadlo voda-voda pomerne vysoké počiatočné náklady z dôvodu náročného plánovania. Inštalácia prostredníctvom dvoch studní je časovo náročná. Po dokončení investície však budete výhody využívať mnoho rokov.

Investície vs. finančná podpora Náklady a dotácie na tepelné čerpadlo voda-voda.

Pri dvoch povinných studniach, ktoré sú súčasťou systému, sú celkové náklady na tepelné čerpadlá voda-voda výrazne vyššie ako pri modeloch zem-voda a najmä vzduch-voda. Približne polovica nákladov však vyplýva z väčšieho množstva vývojových prác, ako sú vrty, výstavba a inštalácia tepelného čerpadla.

Vyššie počiatočné náklady sa však v relatívne krátkom čase vrátia vďaka výrazným úsporám prevádzkových nákladov vďaka vysokej účinnosti.

Vláda si dobre uvedomuje potrebu trvalo udržateľného vykurovania, a preto na takéto investície poskytujú dotácie.

Zníženie emisií a nákladov na energiu z vykurovania pomocou moderného systému vykurovania v kombinácii so zateplením domu môže byť podporené z projektu Obnov dom. Viac informácií na www.obnovdom.sk

Kúpa tepelného čerpadla využívajúceho obnoviteľné zdroje môže byť podporená z národného projektu Zelená domácnostiam. Viac informácií na www.zelenadomacnostiam.sk

PRVÉ KROKY A PRÍPRAVY Plánovanie tepelného čerpadla voda-voda

 • Poznajte oblasť, v ktorej chcete vŕtať

  Musíte sa uistiť, že nežijete v oblasti s obmedzenou spotrebou vody, kde nie je prevádzka tepelného čerpadla voda-voda povolená.

 • Získanie povolenia na vŕtanie studní

  Hĺbka studní je v ideálnom prípade približne 15 metrov alebo menej a je rozhodujúca pre účinnosť tepelného čerpadla. Výstavba studní s menšou hĺbkou je tiež oveľa lacnejšia. Ideálny priemer studne sa určuje podľa množstva vody, ktoré musí byť neustále k dispozícii, aby sa zabezpečilo dostatočné zásobovanie vášho domu.

 • Vykonajte skúšobný vrt

  Prvým krokom je skúšobný vrt na analýzu koncentrácie kyslíka a pevných látok, ako je mangán a železo, v podzemnej vode - ak sú hodnoty príliš vysoké, látky v podzemnej vode môžu spôsobiť poškodenie tepelného čerpadla.

 • Nájdite ideálne miesto pre svoje tepelné čerpadlo

  Tepelné čerpadlo voda-voda by malo byť v ideálnom prípade nainštalované v technickej miestnosti vášho domu. Je to veľmi priestorovo úsporné riešenie, pretože tepelné čerpadlo nevyžaduje viac miesta ako bežná chladnička.

Vyhľadajte odborníka na tepelné čerpadlá vo svojom okolí a nechajte si poradiť.

Často kladené otázky Bežné otázky, jasné odpovede.

 • Aká je priemerná životnosť tepelných čerpadiel voda-voda?

  Priemerná životnosť tepelných čerpadiel je 15 rokov, pričom niektoré novšie modely majú podstatne dlhšiu životnosť (20-25 rokov) .

 • Ako často je potrebná údržba tepelného čerpadla voda-voda?

  Keďže tepelné čerpadlá využívajúce vodu sú hermeticky uzavreté systémy, sú v podstate bezúdržbové. Každoročne by sa mala kontrolovať len hladina a kvalita podzemnej vody, ako aj filtre tepelného čerpadla .

  Napriek pomerne vysokej odolnosti spotrebičov je potrebné tieto intervaly dodržiavať, aby sa zachovala ich záruka. Štandardná údržba tepelného čerpadla využívajúceho vodu je pomerne lacná, približne 150 EUR.

 • Ako hlučné je tepelné čerpadlo voda-voda?

  Vodné tepelné čerpadlá zvyčajne nevytvárajú takmer žiadny počuteľný prevádzkový hluk, ak nie sú poškodené a sú správne nainštalované.

 • Má kvalita vody význam pre tepelné čerpadlá voda-voda?

  Podzemná voda by mala obsahovať čo najmenej mangánu a železa. Obe látky môžu spôsobiť poškodenie vášho systému, predovšetkým výmenníka tepla tepelného čerpadla a oboch studní. Vo väčšine prípadov je výparníkový výmenník tepla v okruhu chladiva chránený pred nedostatočnou kvalitou vody ďalším výmenníkom tepla.