Hľadaj

Obnoviteľná energia

Obnoviteľnú energiu možno získať z vody, vzduchu, slnka, geotermálnych alebo obnoviteľných surovín. Na rozdiel od fosílnych palív, väčšina týchto energií je neobmedzená a zadarmo.

Fosílne palivá, ako je uhlie, ropa alebo plyn sa tvorili počas miliónov rokov z uhynutých živočíchov a rastlín. Tieto zdroje sú obmedzené a ich ceny budú neustále stúpať. Je preto na čase uvažovať o využívaní obnoviteľných zdrojov energie ako o doplnku alebo alternatíve k fosílnym palivám.

Obnoviteľná energia znižuje ekologickú stopu.

Používanie obnoviteľnej energie pomáha životnému prostrediu. Spaľovanie fosílnych palív uvoľňuje kysličník uhličitý. Kysličník uhličitý je jednou z najväčších príčin globálneho otepľovania. Používanie obnoviteľných zdrojov energie výrazne znižuje tvorbu emisií.

Technológie na využívanie obnoviteľnej energie

Existuje veľa technológií, ktoré využívajú obnoviteľnú energiu. Ľudstvo používa vodné a veterné mlyny po stáročia. Bolo len ďalším logickým krokom modernizovať tieto technológie, aby sa dali používať na výrobu elektriny.

Schopnosti využívať solárnu a geotermálnu energiu predchádzalo niekoľko technických inovácií. Inteligentná riadiaca technológia využíva dostupné zdroje efektívnym a úsporným spôsobom. Vysoko účinné zásobníky uskladňujú teplú vodu pre neskoršie použitie. Moderný vykurovací systém sa skladá z mnohých rozličných komponentov, ktoré potrebujú v systéme spolu komunikovať.

Solárne systémy a tepelné čerpadlá Vaillant s využitím inteligentnej technológie zaručujú vysoko efektívne využitie obnoviteľnej energie. Zároveň si môžete vychutnať najvyššiu úroveň tepelného pohodlia a komfortu teplej vody.

Viac o technológii tepelných čerpadiel

Viac o solárnom ohreve

Obnoviteľná energia pre novostavby

Pri plánovaní novostavby by ste mali zistiť, ktoré z obnoviteľných energií sú k dispozícii. To vám pomôže dlhodobo ušetriť peniaze. Využívanie obnoviteľných zdrojov energie vás dokonca kvalifikuje na získanie finančnej podpory z dotácií.

Spotreba energie z obnoviteľných zdrojov vám pomôže znížiť vašu ekologickú stopu.