Hľadaj

Zoznámte sa s vykurovacími systémami

Vykurovací systém sa skladá zo zdroja tepla a komponentov na rozvod a prenos tepla. Spolu tvoria vykurovací okruh, ktorý zabezpečuje efektívnu distribúciu tepla do miestností.

Príklad ústredného systému kúrenia je dobrý spôsob, ako vysvetliť fungovanie jednotlivých komponentov vykurovacieho systému.

Ústredné kúrenie dodáva teplo viacerým miestnostiam alebo bytom. Vykurovací systém je umiestnený na centrálnom mieste, zvyčajne v pivnici. Celý systém ústredného kúrenia sa skladá zo zdroja tepla a komponentov na rozvod a prenos tepla. Spolu tvoria uzavretý vykurovací okruh, ktorý dodáva teplo do pripojených miestností.

Výroba tepla

Prvý komponent v systéme ústredného kúrenia je zdroj tepla, napríklad plynový kondenzačný kotol. Iné technológie sú taktiež vhodné na výrobu či využitie tepla. Všetky technológie ohrievajú takzvaný nosič tepla, ktorým je v systéme ústredného kúrenia voda.

Rozvod tepla

Ohriata voda sa distribuuje zo zdroja tepla prostredníctvom potrubného systému do miestností, ktoré sa majú vykurovať. Rozvádza sa prostredníctvom sústavy dvoch potrubí. Jedna z rúrok privádza ohriatu vykurovaciu vodu do radiátora. V prípade podlahového vykurovania je ohriata voda privádzaná do vykurovacej plochy. Druhá rúrka zasa privádza vychladnutú vodu, takzvanú vratnú vodu, späť do kotla ústredného kúrenia.

Prenos tepla

Ústredné kúrenie prenáša teplo do radiátorov alebo vykurovacej plochy prostredníctvom systému distribúcie tepla ( napr. potrubný systém). Radiátory a vykurovacie plochy sú zohrievané horúcou vodou. Cez ich povrch sa teplo prenáša do vzduchu v miestnosti. Preto sú radiátory navrhnuté tak, aby cirkulácia vzduchu okolo nich bola jednoduchšia. Vzduch sa ohrieva rýchlejšie a stúpa z radiátora až po strop. Ako sa postupne ochladzuje, klesá k podlahe. Takto sa vytvára cyklus, v ktorom vzduch neustále cirkuluje a zaisťuje pritom pocitovo príjemnú zmes teplého a chladného vzduchu v miestnosti.

Viac o technológiách vykurovania Vaillant