Hľadaj

Slovník pojmov

  • eBus

eBus regulátory využívajú obojsmernú komunikáciu s kotlom, pri ktorej dochádza k neustálej výmene a porovnávaniu dát medzi regulátorom a kotlom. Vďaka tomu je vždy výkon kotla plynulo prispôsobovaný požiadavkám regulátora, čím nedochádza ku zbytočnému kolísaniu teploty vykurovaného priestoru a nezanedbateľnou mierou znižuje prevádzkové náklady na vykurovanie

  • Ekvitermická regulácia

Teplota vykurovacej vody sa automaticky mení v závislosti od teploty vonkajšieho prostredia. Systém pracuje pružnejšie a v predstihu reaguje na zmeny teploty vonku. Ak je vonku chladnejšie, teplota vykurovacej vody je vyššia a naopak ak sa vonku zvyšuje teplota, automaticky sa znižuje teplota vykurovacej vody.

  • Kondenzačný

Moderný typ kotla, ktorý využíva teplo získané aj z kondenzácie vodných pár v spalinách. Kondenzačný kotol má vyšší stupeň využitia ako kotol klasickej konštrukcie a zároveň sa v jeho spalinách nachádza menšie množstvo znečisťujúcich látok.

  • Kotol

Zariadenie určené na ohrev vykurovacej vody. Kotol spolu s rozvodmi a radiátormi prípadne rúrkami v podlahe tvoria vykurovací systém. Moderné typy kotlov dokážu taktiež pripravovať teplú vodu prietokovým spôsobom, v zabudovanom, prípadne externom zásobníku teplej vody. Podľa druhu používaného paliva sa kotly delia na plynové, elektrické, kotly na vykurovací olej a tuhé palivo (drevo, uhlie).

  • SKKT

SKKT predstavuje skratku - Systém Kontroly Komínového Ťahu. Je založený na sledovaní teploty spalín odchádzajúcich z kotla. Pri nahromadení spalín v kotle t.j. pri ich nedostatočnom odvode, sa aktivuje táto ochrana a kotol sa vypne uzavretím prívodu plynu do kotla

  • Teplá voda

Ohriata voda určená na umývanie, kúpanie, sprchovanie a ostatné použitie v domácnosti

  • Vykurovacia voda

Voda zohriata v kotle a cirkulujúca vo vykurovacom systéme. Vykurovacia voda privádza teplo získané spálením paliva do radiátorov, rúrok podlahového alebo iného typu vykurovacích telies, ktoré zohrievajú vzduch v objekte.